Kiến Thức Giới Tính

Lớp học giới tính dành cho teen

Bảo Bảo 15/10/2019
Sau màn “làm nóng” vui tươi, giáo viên chia lớp thành năm nhóm nhỏ rồi nêu câu hỏi: “Con trai, con gái khác nhau thế nào?” Lớp học giới tính dành cho teen Sau màn “làm nóng” vui tươi, giáo viên chia lớp thành năm nhóm nhỏ rồi nêu câu hỏi: “Con trai, con gái khác nhau thế nào?” ...